สิงห์ปาร์ค

สนามกอล์ฟมาตรฐานสากล พื้นที่กว่า 500 ไร่ ขนาด 18 หลุม พาร์ 72 ความยาว 7.502 หลา ระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์ส ที่ท้าทายวงสวิง และความสามารถของนักกอล์ฟ ด้วยความเป็นเลิศแห่งการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ที่งดงาม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงไว้ด้วยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง : 555 หมู่ 19, ตำบลท่าพระ,อำเภอเมือง ขอนแก่น 4 กิโลเมตร

เยี่ยมชมโรงเบียร์

บุญรอดบริวเวอรี่ เปิดให้กลุ่มผู้ที่สนใจ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนเยี่ยมชมโรงเบียร์สามารถเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโดยเปิดให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลาให้บริการ : 9.30 น. - 12.00 และ 13.30 น. - 15.00 ระยะเวลาให้เยี่ยมชม : 2 ชม/กลุ่ม หรือตามโปรแกรม (กลุ่มนักท่องเที่ยว มีค่าใช้จ่าย 300 บาท ต่อท่าน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ "พระยาภิรมย์ภักดี" ชำระค่าเยี่ยมชม ณ. ร้าน Singha Souvenir shoppe ในบริเวณโรงงาน

ที่ตั้ง : 555 หมู่ 19, ตำบลท่าพระ,อำเภอเมือง ขอนแก่น 3.5 กิโลเมตร

เยี่ยมชมโรงงานผลิตขวด

บริษัทขอนแก่นกล๊าส พร้อมให้การต้อนรับหน่วยงานที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต เราจะพาท่านเไปรียนรู้กับกระบวนการผลิตตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงาน ซึ่งเราจะมีวิทยากรเป็นผู้ตอบคำถามและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม

ที่ตั้ง : 555 หมู่ 19, ตำบลท่าพระ,อำเภอเมือง ขอนแก่น 3.5 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอนแก่น และกรมทรัพยากรธรณี เพื่อศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีสู่สาธารณชน เพื่อการอนุรักษ์

ที่ตั้ง : 456 หมู่.12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น32 กิโลเมตร

วัดพระธาตุหนองแวง

ภายในองค์พระธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และ พระคัมภีร์สำคัญๆทางพระพุทธศาสนา ภายในพระเจดีย์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของ เมืองขอนแก่น ชั้นบนสุดของพระธาตุ ชั้นที่ 9 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ที่ตั้ง : 593 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น17 กิโลเมตร

หมู่บ้านงูจงอาง

บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม มีการทอผ้าเหมือนชาวอีสานทั่วไป แต่แปลกกว่าตรงที่ชาวบ้านแห่งนี้จะเลี้ยงงูจงอางไว้ในกล่องไม้ใต้ถุนบ้านเกือบทุกหลังคาเรือน

ที่ตั้ง : บ้านโคกสง่า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 66 กิโลเมตรyii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

Module 'oci8' already loaded

$_GET = [
  'r' => 'site/tour',
];

$_SERVER = [
  'PROCESSOR_ARCHITEW6432' => 'AMD64',
  '_FCGI_X_PIPE_' => '\\\\.\\pipe\\IISFCGI-504d7bce-8cc6-4a03-beaa-a2b27dd9a8c9',
  'PHP_FCGI_MAX_REQUESTS' => '200',
  'PHPRC' => 'C:\\Program Files (x86)\\PHP-v5.6\\',
  'ALLUSERSPROFILE' => 'C:\\ProgramData',
  'APPDATA' => 'C:\\Windows\\system32\\config\\systemprofile\\AppData\\Roaming',
  'APP_POOL_CONFIG' => 'C:\\inetpub\\temp\\apppools\\wishingtreeresort.com\\wishingtreeresort.com.config',
  'APP_POOL_ID' => 'wishingtreeresort.com',
  'CommonProgramFiles' => 'C:\\Program Files (x86)\\Common Files',
  'CommonProgramFiles(x86)' => 'C:\\Program Files (x86)\\Common Files',
  'CommonProgramW6432' => 'C:\\Program Files\\Common Files',
  'COMPUTERNAME' => 'SRVBGWEB4',
  'ComSpec' => 'C:\\Windows\\system32\\cmd.exe',
  'DriverData' => 'C:\\Windows\\System32\\Drivers\\DriverData',
  'LOCALAPPDATA' => 'C:\\Windows\\system32\\config\\systemprofile\\AppData\\Local',
  'NUMBER_OF_PROCESSORS' => '2',
  'ORACLE_HOME' => 'C:\\instantclient_11_2',
  'OS' => 'Windows_NT',
  'Path' => 'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Oracle\\Java\\javapath;C:\\Windows\\system32;C:\\Windows;C:\\Windows\\System32\\Wbem;C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\;C:\\Windows\\System32\\OpenSSH\\;C:\\Program Files\\Microsoft\\Web Platform Installer\\;C:\\Program Files (x86)\\PHP-v5.6;C:\\instantclient_11_2;C:\\Windows\\system32\\config\\systemprofile\\AppData\\Local\\Microsoft\\WindowsApps',
  'PATHEXT' => '.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC',
  'PROCESSOR_ARCHITECTURE' => 'x86',
  'PROCESSOR_IDENTIFIER' => 'Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 4, GenuineIntel',
  'PROCESSOR_LEVEL' => '6',
  'PROCESSOR_REVISION' => '5504',
  'ProgramData' => 'C:\\ProgramData',
  'ProgramFiles' => 'C:\\Program Files (x86)',
  'ProgramFiles(x86)' => 'C:\\Program Files (x86)',
  'ProgramW6432' => 'C:\\Program Files',
  'PSModulePath' => 'C:\\Program Files\\WindowsPowerShell\\Modules;C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\Modules',
  'PUBLIC' => 'C:\\Users\\Public',
  'SystemDrive' => 'C:',
  'SystemRoot' => 'C:\\Windows',
  'TEMP' => 'C:\\Windows\\TEMP',
  'TMP' => 'C:\\Windows\\TEMP',
  'USERDOMAIN' => 'BANGKOKGLASS',
  'USERNAME' => 'SRVBGWEB4$',
  'USERPROFILE' => 'C:\\Windows\\system32\\config\\systemprofile',
  'windir' => 'C:\\Windows',
  'ORIG_PATH_INFO' => '/index/frontend/web/index.php',
  'URL' => '/index/frontend/web/index.php',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Microsoft-IIS/10.0',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_PORT_SECURE' => '1',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'SERVER_NAME' => 'www.wishingtreeresort.com',
  'SCRIPT_NAME' => '/index/frontend/web/index.php',
  'SCRIPT_FILENAME' => 'C:\\inetpub\\prd-wishingtree\\index\\frontend\\web\\index.php',
  'REQUEST_URI' => '/index/frontend/web/index.php?r=site/tour',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'REMOTE_USER' => '',
  'REMOTE_PORT' => '53476',
  'REMOTE_HOST' => '34.239.154.201',
  'REMOTE_ADDR' => '34.239.154.201',
  'QUERY_STRING' => 'r=site/tour',
  'PATH_TRANSLATED' => 'C:\\inetpub\\prd-wishingtree\\index\\frontend\\web\\index.php',
  'LOGON_USER' => '',
  'LOCAL_ADDR' => '192.168.0.44',
  'INSTANCE_META_PATH' => '/LM/W3SVC/11',
  'INSTANCE_NAME' => 'WISHINGTREERESORT.COM',
  'INSTANCE_ID' => '11',
  'HTTPS_SERVER_SUBJECT' => 'CN=www.wishingtreeresort.com',
  'HTTPS_SERVER_ISSUER' => 'C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=RapidSSL TLS RSA CA G1',
  'HTTPS_SECRETKEYSIZE' => '2048',
  'HTTPS_KEYSIZE' => '256',
  'HTTPS' => 'on',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'DOCUMENT_ROOT' => 'C:\\inetpub\\prd-wishingtree',
  'CONTENT_TYPE' => '',
  'CONTENT_LENGTH' => '0',
  'CERT_SUBJECT' => '',
  'CERT_SERIALNUMBER' => '',
  'CERT_ISSUER' => '',
  'CERT_FLAGS' => '',
  'CERT_COOKIE' => '',
  'AUTH_USER' => '',
  'AUTH_PASSWORD' => '',
  'AUTH_TYPE' => '',
  'APPL_PHYSICAL_PATH' => 'C:\\inetpub\\prd-wishingtree\\',
  'APPL_MD_PATH' => '/LM/W3SVC/11/ROOT',
  'IIS_UrlRewriteModule' => '7,1,1993,2351',
  'WEBSOCKET_VERSION' => '13',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 24 Sep 2023 04:26:11 GMT',
  'HTTP_HOST' => 'www.wishingtreeresort.com',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'FCGI_ROLE' => 'RESPONDER',
  'PHP_SELF' => '/index/frontend/web/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1708983348.185087,
  'REQUEST_TIME' => 1708983348,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
  'language' => 'th',
];