๋January Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
2 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

February Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
2 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

March Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องดีลักซ์ DELUXE 3,100 บาท 1,620 บาท
2 ห้องจูเนียร์ สวีท 3,800 บาท 1,980 บาท
3 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
4 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

April Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องดีลักซ์ DELUXE 3,100 บาท 1,620 บาท
2 ห้องจูเนียร์ สวีท 3,800 บาท 1,980 บาท
3 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
4 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

May Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องดีลักซ์ DELUXE 3,100 บาท 1,620 บาท
2 ห้องจูเนียร์ สวีท 3,800 บาท 1,980 บาท
3 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
4 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

June Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องดีลักซ์ DELUXE 3,100 บาท 1,620 บาท
2 ห้องจูเนียร์ สวีท 3,800 บาท 1,980 บาท
3 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
4 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

July Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องดีลักซ์ DELUXE 3,100 บาท 1,620 บาท
2 ห้องจูเนียร์ สวีท 3,800 บาท 1,980 บาท
3 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
4 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

August Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องดีลักซ์ DELUXE 3,100 บาท 1,620 บาท
2 ห้องจูเนียร์ สวีท 3,800 บาท 1,980 บาท
3 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
4 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

September Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องดีลักซ์ DELUXE 3,100 บาท 1,620 บาท
2 ห้องจูเนียร์ สวีท 3,800 บาท 1,980 บาท
3 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
4 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

October Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องดีลักซ์ DELUXE 3,100 บาท 1,620 บาท
2 ห้องจูเนียร์ สวีท 3,800 บาท 1,980 บาท
3 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
4 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

November Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องดีลักซ์ DELUXE 3,100 บาท 1,620 บาท
2 ห้องจูเนียร์ สวีท 3,800 บาท 1,980 บาท
3 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
4 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

December Special Offer Rate

# ห้อง ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น
1 ห้องวิลล่า 5,200 บาท 2,700 บาท
2 ห้องพูลวิลล่า 6,400 บาท 3,600 บาท

 

ชีวาณาสปา โปรโมชั่น

นวดตัว (Body Massage)
# รายการ ระยะเวลา  
1 นวดน้ำมันอโรมา (Aromatherapy Massage) 60 Minutes  
2 นวดแบบชีวาณา (Chivana Signature Massage 90 Minutes  
3 นวดไทย (Traditional Thai Massage) 60 Minutes  
4 นวดไทยลูกประคบ (Traditional Thai Massage Hot Herbal Compress) 90 Minutes  
5 นวดหลัง คอ ไหล่ (Relaxing Back, Neck and Shoulder Massage) 60 Minutes  
5 นวดเท้า (Oriental Foot Massage) 60 Minutes  
 
บำรุงผิวกาย Body Treatment
6 ขัดผิวด้วยส่วนผสมของข้าวหอมมะลิ (Jasmine Rice Body Scrub) 90 Minutes  
7 ขัดผิวด้วยส่วนผสมของกาแฟ (Coffee Body Scrub) 90 Minutes  
8 ขัดผิวด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งและงา (Honey and Sesame Seed Body Scrub) 90 Minutes  
 
บำรุงผิวหน้า Facial Treatment
9 นวดหน้าแบบชีวาณา (Natural Chivana Facial) 90 Minutes  
       

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองการบริการได้ที่หมายเลข 043-2093333 หรือ 082-854 3663