“วิชชิ่ง ทรี” หรือ ต้นกัลปพฤกษ์ พันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดขอนแก่น มีความหมายสื่อถึงการ “อุ้มชู ปกป้อง” เช่นเดียวกันกับความตั้งใจของเราที่อยากให้คุณได้เข้ามาผ่อนคลาย พักเติมพลังชีวิตไปกับความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเรียบง่าย

วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท ตั้งอยู่ริมลำน้ำชี บริเวณชานเมืองขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองออกมาเพียงประมาณ 10 กิโลเมตร “สงบ งดงาม เป็นส่วนตัว” ท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ นาข้าว และแมกไม้เขียวขจี พร้อมให้คุณเข้ามาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

“เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เรียบง่าย สบายสไตล์อีสาน” คือแนวคิดหลักในการออกแบบตกแต่งห้องพักและวิลล่าภายในวิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท ทั้ง 47 ห้อง โดดเด่นด้วยการเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านที่เรียบง่าย อาทิ ผ้าและเครื่องจักรสานพื้นเมือง เพื่อให้คุณได้ซึมซับความงามของวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ผสมผสานเข้ากับธรรมชาติและความทันสมัยได้อย่างลงตัว

 • เช็คอิน 14.00 น.
 • เช็คเอ้าท์ 12.00 น.
 • เครดิต คาร์ด วีซ่า อเมริกัน เอ็กซ์เพลส มาสเตอร์


 • yii\base\ErrorException
  Error

  PHP Core Warningyii\base\ErrorException

  Module 'oci8' already loaded

  $_GET = [
    'r' => 'site/about',
  ];
  
  $_SERVER = [
    'PROCESSOR_ARCHITEW6432' => 'AMD64',
    '_FCGI_X_PIPE_' => '\\\\.\\pipe\\IISFCGI-464cfd60-b776-4caf-8049-10884e7456cf',
    'PHP_FCGI_MAX_REQUESTS' => '200',
    'PHPRC' => 'C:\\Program Files (x86)\\PHP-v5.6\\',
    'ALLUSERSPROFILE' => 'C:\\ProgramData',
    'APPDATA' => 'C:\\Windows\\system32\\config\\systemprofile\\AppData\\Roaming',
    'APP_POOL_CONFIG' => 'C:\\inetpub\\temp\\apppools\\wishingtreeresort.com\\wishingtreeresort.com.config',
    'APP_POOL_ID' => 'wishingtreeresort.com',
    'CommonProgramFiles' => 'C:\\Program Files (x86)\\Common Files',
    'CommonProgramFiles(x86)' => 'C:\\Program Files (x86)\\Common Files',
    'CommonProgramW6432' => 'C:\\Program Files\\Common Files',
    'COMPUTERNAME' => 'SRVBGWEB4',
    'ComSpec' => 'C:\\Windows\\system32\\cmd.exe',
    'DriverData' => 'C:\\Windows\\System32\\Drivers\\DriverData',
    'LOCALAPPDATA' => 'C:\\Windows\\system32\\config\\systemprofile\\AppData\\Local',
    'NUMBER_OF_PROCESSORS' => '2',
    'ORACLE_HOME' => 'C:\\instantclient_11_2',
    'OS' => 'Windows_NT',
    'Path' => 'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Oracle\\Java\\javapath;C:\\Windows\\system32;C:\\Windows;C:\\Windows\\System32\\Wbem;C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\;C:\\Windows\\System32\\OpenSSH\\;C:\\Program Files\\Microsoft\\Web Platform Installer\\;C:\\Program Files (x86)\\PHP-v5.6;C:\\instantclient_11_2;C:\\Windows\\system32\\config\\systemprofile\\AppData\\Local\\Microsoft\\WindowsApps',
    'PATHEXT' => '.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC',
    'PROCESSOR_ARCHITECTURE' => 'x86',
    'PROCESSOR_IDENTIFIER' => 'Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 4, GenuineIntel',
    'PROCESSOR_LEVEL' => '6',
    'PROCESSOR_REVISION' => '5504',
    'ProgramData' => 'C:\\ProgramData',
    'ProgramFiles' => 'C:\\Program Files (x86)',
    'ProgramFiles(x86)' => 'C:\\Program Files (x86)',
    'ProgramW6432' => 'C:\\Program Files',
    'PSModulePath' => 'C:\\Program Files\\WindowsPowerShell\\Modules;C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\Modules',
    'PUBLIC' => 'C:\\Users\\Public',
    'SystemDrive' => 'C:',
    'SystemRoot' => 'C:\\Windows',
    'TEMP' => 'C:\\Windows\\TEMP',
    'TMP' => 'C:\\Windows\\TEMP',
    'USERDOMAIN' => 'BANGKOKGLASS',
    'USERNAME' => 'SRVBGWEB4$',
    'USERPROFILE' => 'C:\\Windows\\system32\\config\\systemprofile',
    'windir' => 'C:\\Windows',
    'ORIG_PATH_INFO' => '/index/frontend/web/index.php',
    'URL' => '/index/frontend/web/index.php',
    'SERVER_SOFTWARE' => 'Microsoft-IIS/10.0',
    'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
    'SERVER_PORT_SECURE' => '1',
    'SERVER_PORT' => '443',
    'SERVER_NAME' => 'www.wishingtreeresort.com',
    'SCRIPT_NAME' => '/index/frontend/web/index.php',
    'SCRIPT_FILENAME' => 'C:\\inetpub\\prd-wishingtree\\index\\frontend\\web\\index.php',
    'REQUEST_URI' => '/index/frontend/web/index.php?r=site/about',
    'REQUEST_METHOD' => 'GET',
    'REMOTE_USER' => '',
    'REMOTE_PORT' => '43668',
    'REMOTE_HOST' => '35.174.62.162',
    'REMOTE_ADDR' => '35.174.62.162',
    'QUERY_STRING' => 'r=site/about',
    'PATH_TRANSLATED' => 'C:\\inetpub\\prd-wishingtree\\index\\frontend\\web\\index.php',
    'LOGON_USER' => '',
    'LOCAL_ADDR' => '192.168.0.44',
    'INSTANCE_META_PATH' => '/LM/W3SVC/11',
    'INSTANCE_NAME' => 'WISHINGTREERESORT.COM',
    'INSTANCE_ID' => '11',
    'HTTPS_SERVER_SUBJECT' => 'CN=www.wishingtreeresort.com',
    'HTTPS_SERVER_ISSUER' => 'C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=RapidSSL TLS RSA CA G1',
    'HTTPS_SECRETKEYSIZE' => '2048',
    'HTTPS_KEYSIZE' => '256',
    'HTTPS' => 'on',
    'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
    'DOCUMENT_ROOT' => 'C:\\inetpub\\prd-wishingtree',
    'CONTENT_TYPE' => '',
    'CONTENT_LENGTH' => '0',
    'CERT_SUBJECT' => '',
    'CERT_SERIALNUMBER' => '',
    'CERT_ISSUER' => '',
    'CERT_FLAGS' => '',
    'CERT_COOKIE' => '',
    'AUTH_USER' => '',
    'AUTH_PASSWORD' => '',
    'AUTH_TYPE' => '',
    'APPL_PHYSICAL_PATH' => 'C:\\inetpub\\prd-wishingtree\\',
    'APPL_MD_PATH' => '/LM/W3SVC/11/ROOT',
    'IIS_UrlRewriteModule' => '7,1,1993,2351',
    'WEBSOCKET_VERSION' => '13',
    'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
    'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 24 Sep 2023 03:30:03 GMT',
    'HTTP_HOST' => 'www.wishingtreeresort.com',
    'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
    'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
    'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
    'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
    'FCGI_ROLE' => 'RESPONDER',
    'PHP_SELF' => '/index/frontend/web/index.php',
    'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1713091557.2036669,
    'REQUEST_TIME' => 1713091557,
  ];
  
  $_SESSION = [
    '__flash' => [],
    'language' => 'th',
  ];